начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Онлайн обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството

Цена 70,00 лв. без ДДС Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


...
Онлайн обучение по електробезопасност трета квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС


...
Онлайн обучение по първа долекарска помощ

Цена 30,00 лв. без ДДС Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл.3., ал.1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба №3 от 25.01.2008 год. з...

Онлайн обучение по електробезопасност четвърта квалификационна група

Цена 80,00 лв. без ДДС


...
Онлайн обучение на отговорници по пожарна безопасност

Цена 60,00 лева без ДДС Съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.


...
Онлайн обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Цена 40,00 лева без ДДС Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за ...

Онлайн обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно

Цена 30,00 лв. без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за у...

Онлайн обучение на ГУТ - КУТ - Начално

Цена 30,00 лева без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за ...

Онлайн обучение на Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Цена 40,00 лв. без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Онлайн обучение на Орган по безопасност и здраве при работа

Цена 40,00 лева без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Онлайн обучение за ръчна работа с тежести

Цена 100,00 лв. без ДДС за група до 20 служителя / работника


...
Онлайн обучение по електробезопасност втора квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС


...


УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа на „Медик Консултинг" ООД.
         Платформата се администрира от „Медик Консултинг" ООД като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
Мисията на „Медик Консултинг" ООД се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа.
Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд.Човек научава само 20% от това, което виждат и 30% от това, което чуват. Но те не забравят 50% от това, което виждат и чуват.Този цитат изразява перфектно нашата визия за дистанционно обучение.
         Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа  (онлайн) - „Платформа"
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
    · обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
    · времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
    · може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
    · пести време и не е свързано с откъсване от работа;

Всички подробности пo реализирането му вижте в НАШИТЕ КУРСОВЕ


Обучение по ЗБУТ I Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ
Обучение на ГУТ - КУТ - Начално
Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно
Обучение на отговорници по пожарна безопасност
Обучение по първа долекарска помощ
Обучение за ръчна работа с тежести
Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група
Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Дистанционни Обучения и курсове за строителни фирми по Здравословни и Безопасни Условия на Труд
Координатор по безопасност и здраве в строителството
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси