ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения

 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Коронавирусна болест COVID-19, информация, съвети и ресурси

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Координатор ЗБУТ
  72.00 лв.
  Преглед