начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Онлайн обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството

Цена 80,00 лв. без ДДС Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 


...
Онлайн обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност


...
Онлайн обучение по Първа долекарска помощ

Цена 40,00 лв. без ДДС Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл.3., ал.1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба №3 от 25.01.2008 год. за ус...

Онлайн обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Цена 80,00 лв. без ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност


...
Онлайн обучение на Отговорници по пожарна безопасност

Цена 70,00 лева без ДДС Съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.


...
Онлайн обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Цена 50,00 лева без ДДС Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за ...

Онлайн обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно

Цена 40,00 лв. без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год...

Онлайн обучение на ГУТ - КУТ - Начално

Цена 40,00 лева без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за ...

Онлайн обучение на Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Цена 50,00 лв. без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Онлайн обучение на Орган по безопасност и здраве при работа

Цена 50,00 лева без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Онлайн обучение за Ръчна работа с тежести

Цена 50,00 лв. без ДДС Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.


...
Онлайн обучение по Електробезопасност втора квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по елект...УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ

Добре дошли в онлайн обучение по безопасност и здраве при работа на Медик Консултинг ООД ®.


         Онлайн обучение по безопасност и здраве се администрира от Медик Консултинг ООД като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
Мисията на „Медик Консултинг" ООД се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа.
Онлайн курсове целят да повишат знанията и уменията в областта на безопасните условия на труд.
Човек научава само 20% от това, което вижда и 30% от това, което чува. Но не се забравя 50% от това, което се вижда и чува.Този цитат изразява перфектно нашата визия за онлайн обучение.
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
    · обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
    · времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
    · може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
    · пести време и не е свързано с откъсване от работа;

Всички подробности пo реализиране на обученията в НАШИТЕ КУРСОВЕ


Обучение по ЗБУТ I Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ - Орган по безопасност и здраве при работа
Начално обучение на Група по условия на труд / Комитет по условия на труд
Ежегодно обучение на Група по условия на труд / Комитет по условия на труд
Обучение на отговорници по пожарна безопасност
Обучение по първа долекарска помощ
Обучение за ръчна работа с тежести
Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група
Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Онлайн обучения за строителни фирми по Здравословни и Безопасни Условия на Труд
Координатор по безопасност и здраве в строителството
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

 

⚡️ “ОФЕРТА НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА”https://t.co/FhEK3XFkAq

— ZBUT.BG (@ZBUTBG) 20 октомври 2017 г.