начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Обучение на „Координатор по безопасност и здраве в строителството“

Цена 70,00 лв. без ДДС Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


...
Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС


...
Обучение по „Първа долекарска помощ“

Цена 50,00 лв. без ДДС Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл.3., ал.1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба №3 от 25.01.2008 год. з...

Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Цена 80,00 лв. без ДДС


...
Обучение на „Отговорници по пожарна безопасност“

Цена 60,00 лева без ДДС Съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.


...
Обучение на „Длъжностно лице по ЗБУТ“

Цена 40,00 лева без ДДС Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за ...

Обучение на „ГУТ - КУТ - Ежегодно“

Цена 30,00 лв. без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за у...

Обучение на „ГУТ - КУТ - Начално“

Цена 30,00 лева без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за ...

Обучение на „Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси“

Цена 40,00 лв. без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Обучение на „Орган по безопасност и здраве при работа“

Цена 40,00 лева без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Обучение за „Ръчна работа с тежести“

Цена 100,00 лв. без ДДС за група до 20 служителя / работника


...
Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група

Цена 70,00 лв. без ДДС


...


УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа на „Медик Консултинг" ООД.
         Платформата се администрира от „Медик Консултинг" ООД като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
Мисията на „Медик Консултинг" ООД се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа.
Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд.Човек научава само 20% от това, което виждат и 30% от това, което чуват. Но те не забравят 50% от това, което виждат и чуват.Този цитат изразява перфектно нашата визия за дистанционно обучение.
         Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа  (онлайн) - „Платформа"
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
    · обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
    · времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
    · може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
    · пести време и не е свързано с откъсване от работа;

Всички подробности пo реализирането му вижте в НАШИТЕ КУРСОВЕ


Обучение по ЗБУТ I Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ
Обучение на ГУТ - КУТ - Начално
Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно
Обучение на отговорници по пожарна безопасност
Обучение по първа долекарска помощ
Обучение за ръчна работа с тежести
Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група

Обучение по Електробезопасност втора квалификационна група
Обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група

Дистанционни Обучения и курсове за строителни фирми по Здравословни и Безопасни Условия на Труд
Координатор по безопасност и здраве в строителството
Орган по безопасност и здраве при работа
Длъжностно лице по ЗБУТ
Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси