ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения

 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

  Инструктаж
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Координатор ЗБУТ
  72.00 лв.
  Преглед
 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Коронавирусна болест COVID-19, информация, съвети и ресурси

  Категории ЗБУТ
  Преглед