www.cpomc.eu

Online safety training - www.cpomc.eu - Дистанционни обучения по безопасност и здраве при работа

Инструктажи

Координатор ЗБУТ

Пожарна безопасност

Обучения ЗБУТ

 • Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

  Обучения ЗБУТ
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Обучения ЗБУТ
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение четвърта квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Обучения ЗБУТ
  144.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение четвърта квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период

  Обучения ЗБУТ
  96.00 лв.
  Преглед

Обучения по безопасност и здраве при работа - Трудова медицина - www.cpomc.eu

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа