Инструкция за безопасна работа при ремонт и зареждане на акумулатори

Подготовката на електролита да се извършва в специални съдове /керамични или пластмасови/. Изливането на концентрираната киселина от дамаджаните да става на станок чрез винтово регулиране на наклона

Инструкция за безопасна работа при ремонт и зареждане на акумулатори
 • Подготовката на електролита да се извършва в специални съдове /керамични или пластмасови/.
 • Изливането на концентрираната киселина от дамаджаните да става на станок чрез винтово регулиране на наклона.
 • Концентрираната киселина да се разрежда, като се налива на малки струйки в дестилирана вода и се разбърква със стъклена или пластмасова бъркалка.
 • Забранено е в концентрираната киселина да се налива вода.
Когато се приготовлява разтвор на калиева основа, да се спазват следните изисквания:
 • при разреждане на калиева основа да се налива основа във вода на тънка струйка и да се бърка със стъклена пръчка;
 • бутилките с основа да се пренасят само на количка и при плътно затворена тапа. А при необходимост това да се извършва на ръце, двама души да ползват специално кошче с две дръжки;
 • забранено е в едно помещение да се съхраняват дамаджани със сярна киселина и с калиева основа.

Подът на акумулаторното отделение да бъде изпълнен от киселиноустойчив материал. Стените на височина 1.60 м и от нивото на пода да бъдат облицовани с киселиноустойчиви плочи.

Съгласно нормативните документи на работещите в акумулаторното отделение да се дават специално работно облекло и противоотрови.

При зареждането на акумулаторни батерии да се спазва следното:
да се използват полюси с предпазни контакти /за избягване на искрене/;
да са включени стенните вентилационни уредби за намаляване на водородната концентрация в помещението.

Състоянието на зареждането да се проверява в зарядното помещение само с товарна вилка /късото съединение с тел е забранено/.

За проверка на акумулаторните батерии да се ползват преносна лампа с напрежение до 36 V /с гумен кабел/.

Вратата на акумулаторното отделение и входното антре да се отваря навън. Над вратата да има надпис: "Акумулаторно помещение", "Огнеопасно", "Паленето на огън и пушенето са забранени!".

В акумулаторното отделение е забранено:
 • влизане с открит огън, цигара и други;
 • ползване на електронагревателни прибори - ютии, печка, електрически поялник и други;
 • съхраняване на съдове с киселини и основи;
 • монтиране на предпазители и розетки - контакти;
 • монтиране на изправителни устройства;
 • влизане на външни лица /освен електротехника, обслужващ отделението/.
Електрическата инсталация да бъде изпълнена във взривобезопасно изпълнение. Електрическите лампи да бъдат устойчиви на влага. Ключовете и пусковите устройства да се монтират във входното антре.

Във входното антре да има:
 • чешма с питейна вода, сапун или други миещи средства;
 • аптечка, памук, сода бикарбонат или други неутрализиращи вещества;
На пострадали да се дава първа помощ:
 • при напръскване на око с киселина да се използва 2-3 процентов разтвор от сода бикарбонат за неутрализиране.
 • при напръскване на кожата, същата да се промива с неутрализиращ 2-3 процентов разтвор от сода бикарбонат и измива със сапун и вода.
При разливане на киселина върху стената да се почиства с памучен парцал, натопен в неутрализиращ разтвор, а при разливане на пода същият да се засипва с чисти дървесни трици, а след това да се подсушава с чиста кърпа.

Забранено е храненето и пиенето на вода в акумулаторното отделение. След свършване на работа и преди хранене работниците да се измиват ръцете с вода и сапун.