Инструкция за безопасна работа с етилиран бензин

До работа с етилизиран бензин да се допускат лица: Обучени за работа на бензиностанция. Преминали всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа

Инструкция за безопасна работа с етилиран бензин1. До работа с етилизиран бензин да се допускат лица:
 • Обучени за работа на бензиностанция.
 • Преминали всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа.
 • Запознати с оценката на риска и настоящата инструкция.
2. На обекта да се съхранява информационен лист за безопасност за продукта и персоналът да е запознат с установените рискове и мерките за безопасност за продукта и персоналът да е запознат с установените рискове и мерките за безопасност
3. Да не допуска:
 • Внасянето и съхранението на открити съдове с етилизиран бензин в помещенията на бензиностанцията в МПС и други под какъвто и да е повод.
 • Използването на етилизиран бензин за отопление, миене на ръце, помещения, апарати, съоръжения, почистване на петна и зацапани дрехи.
 • Зареждане с етилизиран бензин на МПС чрез лейки, кофи и други открити съдове.
 • Зареждане с етилизиран бензин на стъклени съдове, токонепроводими туби с тесни и неудобни гърловини.
 • Работа с напоено или обгазено с етилизиран бензин работно облекло в помещениа с работещи електронагревателни уреди или печки на твърдо или течно гориво.
4. Етилизирания бензин да се съхранява в изправни херметични затворени метални резервоари
5. Помещения и съоръжения обгазени с етилизиран бензин да се почистват с хлорна вар във вид на каша (една част хлорна вар към 2,5 части чиста вода) след което да се измият с вода
6. При попадане на етилизиран бензин по кожата незабавно да се измие с вода, без да се позволява да изсъхне върху кожата
7. Напоено с етилизиран бензин работно облекло да се съблече, да се почисти с газ за горене, а при липса на такава да се остави да се изпари на въздуха до изчезване на специфичната миризма
8. Зареждането на МПС с етилизиран бензин чрез помпа да става с изправни пистолети и здрави пълначни шлангове
9. Товаренето и разтоварването на етилизиран бензин в и от автоцистерна да се извършва при загасен двигател на автомобила, изправни кранове на цистерната, сигурно и надеждно заземяване
10. Да не се допуска охлаждане на етилизиран бензин на водна възглавница
11. Забранява се допускането до работа с етилизиран бензин на:
 • Лица ненавършили 18 години.
 • Лица претърпели вече оловно натравяне или с установено въздействие на оловни продукти.
 • Бременни жени и кърмачки.
 • Страдащи от заболяване на бъбреците, черния дроб или сърдечно - съдовата система.
 • Страдащи от заболявания на кръвотворните органи, изразена анемия.
 • Хронични алкохолици
12. При отравяне с етилизиран бензин да се окаже първа долекарска помощ, като:
 • Пострадалият се изнася извън сградата на бензиновата пари и да се да се вдиша амоняк
 • При попадане в очите - да се измият обилно с вода
 • При силна възбудимост на пострадалия да се дават валерианови капки
 • При отслабване на дишането на пострадалия да се прави изкуствено дишане и се търси лекарска помощ
13. При разработването на инструкцията са използвани извлечени от опит заключения при използване на работното оборудване.
14. Работещите да бъдат запознати срещу подпис с аварийния план за действия при възникване на предвидими ненормални ситуации при използване на работното оборудване.