Накратко за компенсациите за запазване на заетостта - мярка 60/40

Най-важните детайли във връзка с мерките за стимулиране на бизнеса в страната и процедурата за възползване от тях

Накратко за компенсациите за запазване на заетостта - мярка 60/40

2020-04-03

С приемането на за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. , Агенция по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Заявлението и документите за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. следва да се подават към Дирекция Бюро по труда, обслужваща територията по мястото на работа на Вашите работници и служители, независимо от начина на подаването им! Моля, стриктно спазвайте тази разпоредба на чл.4, ал.1 от Постановлението.

Документите се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда и на трите основания, регламентирани в чл.1, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 55/2020г. се приемат по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда" в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително.

Заявление за изплащане на компенсации и декларации - Образец 1 (чл.1, ал.1 ПМС 55/2020)Заявление за изплащане на компенсации и декларации - Образец 2 (чл.1, ал.2 ПМС 55/2020)Заявление за изплащане на компенсации и декларации - Образец 3 (чл.1, ал.3 ПМС 55/2020)Списък на работници и служителиУказания за попълване и изпращане на списък на работниците и служителитеПостановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положениеИнформация за работодатели