Напо - Да спрем пандемията!

Пандемията на Коронавирус има сериозни последици за работното място, за работниците и за бизнеса. Напо иска да помогне

Напо - Да спрем пандемията!

Пандемията на Коронавирус има сериозни последици за работното място, за работниците и за бизнеса. Напо иска да помогне. 

Трудно е обаче да се представят всички мерки за превенция в кратък филм, така че Напо се фокусира върху общ риск - замърсяване от ръцете - и показва в типичен Напо-стил как може да се разпространи замърсяването и как може да се намали въздействието.
Напо - Спрете пандемията!
 
Опасни вещества | Дихателни | Защита на кожата | Психосоциални рискове и стрес