Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

Обучение и инструктаж при ръчна работа с тежести и извършване на товаро-разтоварни работи -изисквания на нормативните актовe,онлайн обучение за ръчна работа


2018-11-17 20:09:42
Цена: 48,00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от

От кого се изисква това обучение за ръчна работа с тежести и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Обучение за ръчна работа с тежести" се изисква о
т:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност извършващи ръчна работа с тежести

Обучението е предназначено за:
Работещи, които извършват вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
На завършилите обучението се издава Удостоверение з
а Обучение за ръчна работа с тежести, съгласно чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

✔️Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@cpomc.eu

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.