Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с етилиран бензин

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с газо мазутни парни и водогрейни котли ниско налягане

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с колонка за зареждане на автомобилна газова уредба

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа при ремонт и зареждане на акумулатори

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения