Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Регистрация:
Избран курс: Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести.
Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Дистанционен курс - Орган по безопасност и здраве при работа.
Дистанционен курс - Длъжностно лице по провеждане на инструктажи.
Дистанционен курс - Длъжностно лице по ЗБУТ.
Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ.
Дистанционен курс - Трета квалификационна група по електробезопасност.
Дистанционен курс - Първа долекарска помощ.
Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност.
Дистанционен курс - Отговорник по пожарна безопасност.
Дистанционен курс - Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси.
Дистанционен курс - Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ.
Потребителско име:
 
Парола:
 
Повторете паролата:
E-mail:
Име, презиме, фамилия:
Ако не желаете да въведете ЕГН моля напишете - 0000000000
Телефон за контакт:
Адрес за получаване на удостоверението:
Длъжност във фирмата:
При желание за фактура на фирма:
Регистрация по ДДС
Име на фирмата:
ЕИК:
Адрес на фирмата:
МОЛ:
Код за отстъпка:
Запознат съм с Защита на личните данни на сайта: