Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството

Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството​
✔️Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на   труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
 
От кого се изисква обучение и документ за Координатор по безопасност и здраве в строителството?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
 
⚠️Курсът е предназначен за:
Координатор по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).
 
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 
Пощенските разходи за доставка на Удостоверение и фактура са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консутинг ООД
 
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
 
❗❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail:
mc@cpomc.eu
 
Таксата за един участник: 70.00 лева без ДДС
Как да се запиша за обучение в дистанционен курс? - Нужни са ви две стъпки
 
Първа стъпка - Попълвате Регистрационната форма
Ще получите на посоченият от вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Втора стъпка - Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола.
ВХОД
 
Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към обучението и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.
 
✔️Издавани документи
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
Получавате удостоверение за успешно преминат курс при правилен отговор на над 75% от въпросите.
 
✔️Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението. Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица. Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. ✔️Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75%.
❗❗Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консутинг ООД
2018-06-08