Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност

Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност
 
Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност✔️Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издава удостоверения за квалификационна група за едногодишен период.
 
Онлайн (дистанционно) обучение е предназначено за: 
✔️лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация;
✔️профилактика и ремонт;
✔️издаващи наряди и отговорни ръководители;
✔️лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване;
✔️енергетици;
✔️електротехници;
✔️електромонтьори;
✔️лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с електроенергия;
✔️механици;
✔️монтажници;
✔️електроженисти;
✔️лица работещи с ръчни електрически инструменти;
✔️кранисти на кранове с електрозадвижване;
✔️водачи на повдигателни съоръжения;
✔️специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника;
✔️оперативно-ремонтен персонал;
✔️настройчиците на КИП и А;
✔️лаборантите в ел. лаборатории;
✔️лицата които водят Дневника за изправността на ръчните електрически инструменти;
✔️лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация;
✔️обслужване и ремонт които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания;
✔️лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.

⚠️Обучението може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит (тест) и издаване на валидно удостоверение / сертификат за придобита (защитена) квалификационна група.
Програми за обучение - програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.
Примерен тест - тестовете могат да се променят в зависимост от условията в които работи обучавания, длъжността която заема и изискванията на работодателя.
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа /за България/ и оригиналната фактура са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
 
⚠️Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Пощенските разходи за доставка на Удостоверение и фактура са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консутинг ООД
 
⚠️Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
⚠️За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: mc@cpomc.eu
Таксата за един участник: 80.00 лева без ДДС
 
Как да се запиша за обучение в дистанционен курс? - Нужни са ви две стъпки
Първа стъпка - Попълвате 
Ще получите на посоченият от вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Втора стъпка - Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола. ВХОД
 
Издавани документи
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
 

След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. ❗❗Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 80%, се издава удостоверение за завършено обучение.
Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
2018-06-11