Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести

Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести

Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести✔️Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
✔️

⚠️ От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Обучение за ръчна работа с тежести" се изисква от:
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.


✅Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно. Обучение и инструктаж при ръчна работа с тежести и извършване на товаро-разтоварни работи - изисквания на нормативните актове.

  • Ръчна работа с тежести.
  • Ръчна работа с тежести - рискови фактори
  • Инструкция за безопасно извършване на ръчна работа с тежести.
  • Полезна информация и оценка на риска при ръчна работа с тежести
  • Видове рискови фактори.
  • Физиологични норми.
  • Изисквания за тежести.
  • Оценка на риска с тежести.
  • Мускулно скелетни проблеми - ръчна работа с тежести.
  • Ергономия и мускулно-скелетни смущения.

✔️На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение за ръчна работа с тежести, съгласно чл.6, ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.


✔️Таксата за един участник: 50.00 лева без ДДС


Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.


Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF


❗❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: mc@cpomc.eu


⚠️ Как да се запиша за обучение в дистанционен курс?
⚠️ Попълвате Регистрационната форма

Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние Ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола.


⚠️ Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.


⚠️ Издавани документи за Ръчна работа с тежести
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.


⚠️Провеждане на обучението за Ръчна работа с тежести
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.
⚠️
Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.
2018-06-10