Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Дистанционен курс - Първа долекарска помощ

Дистанционен курс - Първа долекарска помощ

Дистанционен курс - Първа долекарска помощ✔️Основание за провеждане на обучението: Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

⚠️Съдържание на обучението:
✔️
✔️
✔️Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
✔️Първа долекарска помощ при измръзване
✔️
✔️
✔️
✔️Първа долекарска помощ при остри отравяния
✔️Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
✔️Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
✔️Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
✔️Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност


⚠️Курсът е предназначен за:  


⚠️На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ, съгласно  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.


Таксата за един участник: 40.00 лева без ДДС


⚠️Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.


Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF


❗❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: mc@cpomc.eu


⚠️ Как да се запиша за обучение в дистанционен курс?
⚠️ Попълвате Регистрационната форма
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние Ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола.


⚠️ Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.


⚠️ Издавани документи за Ръчна работа с тежести
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.


Провеждане на обучението за Ръчна работа с тежести
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.
⚠️ Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.
2018-06-10

Дистанционен курс - Първа долекарска помощ