Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ⚠️Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба№ РД-07-2/16.12.2009г.
Предлаганите обучения по безопасност и здраве при работа съгласно чл. 9 от и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
⚠️От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Членове на КУТ – ГУТ – начално обучение" се изисква от: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми с персонал над 5 служителя/ работника, без значение от предмета им на дейност.
⚠️Курсът е предназначен за:
✔️Ръководители от структурните звена в предприятията;
✔️Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
✔️Специалисти по безопасност и здраве;
✔️Отделите "човешки ресурси";
✔️Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
На завършилите курса се издава Удостоверение за Членове на КУТ – ГУТ – начално обучение, съгласно чл. 9 от Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.


Таксата за един участник: 30.00 лева без ДДС
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.


Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF


❗❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: mc@cpomc.eu


Как да се запиша за обучение в Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.


Регистрирайте се на сайта - CPOMC.EU - за обучение Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ?
Изберете под страница Регистрация, рубрика Регистрация (или Регистрация в менюто за вход) и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е три имена, валиден адрес за електронна поща и парола. Моля уверете се, че данните са точни! Независимо от броя на обученията, в които ще се запишете Вие се нуждаете от само една регистрация!


❗Изпратете заявка за записване в избрано от вас обучение.
Изберете под страница Обучения ЗБУТ. Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата заедно със съответни кратки описания.
Към всяко обучение има бутон Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за поръчка. Той изисква потвърждение на цялостната заявка за записване на обучение. Можете да изпратите или да откажете заявката.
Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от негов мениджър.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа фактура за плащане на избраните от вас обучения. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.

❗Фактура за направено плащане ще налична веднага след полученият превод от вас на под страница ⚠️Файлове за изтегляне.
❗Активиране на обучението за Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ - CPOMC.EU
Активиране на обучението е автоматично като получавате на посоченият от вас е-mail адрес, че избраното от вас обучено е активирано и може да започнете обучението.


❗Обучение за Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ - CPOMC.EU
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница Започни Обучение, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Бутон Започни обучението от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн (дистанционно) обучение.


Обучението за Първоначално обучение на КУТ и ГУТ завършва с изпитен тест
След последната лекция, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към лекциите и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на под страница ⚠️Файлове за изтегляне ще е налично сканирано копие на Удостоверението и по куриер ще получите оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес (за наша сметка).


Издавани документи за Първоначално обучение на КУТ и ГУТ.
Удостоверение, което се издава след завършване на обучението, са същите както и при редовната форма на обучение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на обучението, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение / сертификат за съответното обучение. Получавате удостоверение за успешно преминало онлайн (дистанционно) обучение при правилен отговор на над 75% от въпросите.


❗Провеждане на Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ.
След заплащане в под страница ⚠️Започни обучение във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн (дистанционно) обучение.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail:
mc@cpomc.eu
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо. Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в под страница ⚠️Решени тестове във Вашият профил веднага след попълването. ❗
Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.

Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.
2018-06-10