Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

⚠️Какво ви предлагаме?
Онлайн / Дистанционната форма на обучение в „Медик Консултинг" ООД е обучение от разстояние чрез Интернет.
Обучението се провеждат чрез уебсайт www.cpomc.eu , наричан по-нататък "Уебсайта". Уебсайта е много ефективно и удобно място за учене и оценяване. Обучението се провежда на базата на предварително подготвени учебни материали, които получавате в електронен вид.


⚠️Какви са предимствата на дистанционното обучение?

  • Обучавате се от домашния, офисния компютър,телевизор, таблет или телефон;
  • Учите самостоятелно;
  • Избирате сами времето и темпото за обучение;
  • Сами преценявате кога сте подготвени за изпита;
  • Пестите време и средства;
  • Не изискват присъствие;
  • Могат да се провеждат по всяко време;

⚠️Какви са учебните ресурси?
Имате достъп до лекции, актуална нормативна база, учебни филми, файлове, презентации, съобщения, изпитен тест.


⚠️Как да се запиша за обучение в дистанционен курс? 
Попълвате Регистрационната форма -
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние Ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола. -


⚠️Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате, Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.


⚠️Издавани документи
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
Получавате удостоверение за успешно преминат курс при правилен отговор на над
75% от въпросите.


⚠️Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След изтичане на 60-дневния достъп, пълният достъп на акаунта се прекратява. Ако клиентът желае удължаване на достъпа с нови 60 дни, то това става чрез заплащане на 60% от сумата за обучението.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки ни писмо до e-mail:
mc@cpomc.eu
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо.
Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването.
Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75%, се издава удостоверение за завършено обучение.
Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на
„Медик Консултинг" ООД.