Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

Информация за обучението в системата

Следвайте следните стъпки:

Регистрирайте се тук.


За да продължите нататък следвайте следните стъпки:
Преведете сумата посочена във проформа фактура която сте получили на следната банкова сметка:
„Медик Консултинг" ООД
Банка: „Алианц Банк България" АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC:BUINBGSF


           На посочения при регистрацията e-mail ще получите потвърждение при извършване на плащането че профилът Ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола.
Ще получите достъп до материалите за обучение за съответния курс /курсове/. След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите на финалния тест.


Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След изтичане на 60-дневния достъп, пълният достъп на акаунта се прекратява. Ако клиентът желае удължаване на достъпа с нови 60 дни, то това става чрез заплащане на 60% от сумата за обучението.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до
mc@cpomc.eu
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки писмо.
Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Например: „Моля да ми предоставите програма за провеждане на инструктаж на (длъжност)" или „Какви медицински прегледи са задължителни за .....".
Към обучението е предложен тест, който се попълва като резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над
75%, се издава сертификат за завършено обучение.
Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на "Медик Консултинг" ООД.

Всички успешно издържали ще получат съгласно заявки:
Удостоверение за „Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси"
Удостоверение за „Орган по безопасност и здраве при работа"
Удостоверение за „Лице провеждащо инструктажи"
Удостоверение за „Длъжностно лице по ЗБУТ"
Удостоверение за „Координатор по ЗБУТ в Строителството"
Удостоверение за „Обучение на ГУТ - КУТ - Начално"
Удостоверение за „Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно"
Удостоверение за „Обучение на отговорници по пожарна безопасност"
Удостоверение за „Обучение по първа долекарска помощ"
Удостоверение за „Обучение за ръчна работа с тежести"
Удостоверение за - Обучение по Електробезопасност трета квалификационна група;

✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
✔️Дистанционен курс - Орган по безопасност и здраве при работа
✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице по ЗБУТ
✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице по провеждане на инструктажи
✔️
Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството​
✔️Дистанционен курс - Отговорник по пожарна безопасност
✔️Дистанционен курс - Първа долекарска помощ
✔️Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести
✔️Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ
✔️Дистанционен курс - Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ
✔️Дистанционен курс - Трета квалификационна група по електробезопасност
✔️Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност
⚠️Оферта на Служба по трудова медицина - Медик Консултинг ООД