Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини

ДИСТАНЦИОННО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

КАКВО Е ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

✔️Какво ви предлагаме?
Онлайн / Дистанционната форма на обучение в „Медик Консултинг" ООД е обучение от разстояние чрез Интернет.
Обучението се провеждат чрез уебсайт www.cpomc.eu , наричан по-нататък "Уебсайта". Уебсайта е много ефективно и удобно място за учене и оценяване. Обучението се провежда на базата на предварително подготвени учебни материали, които получавате в електронен вид.


✔️Какви са предимствата на дистанционното обучение?

  • Обучавате се от домашния, офисния компютър,телевизор, таблет или телефон;
  • Учите самостоятелно;
  • Избирате сами времето и темпото за обучение;
  • Сами преценявате кога сте подготвени за изпита;
  • Пестите време и средства;
  • Не изискват присъствие;
  • Могат да се провеждат по всяко време;

✔️Какви са учебните ресурси? 
Имате достъп до лекции, актуална нормативна база, учебни филми, файлове, презентации, съобщения, изпитен тест.


Как да се запиша за обучение в дистанционен курс? 
Попълвате Регистрационната форма - 
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове;
Заплащате таксата по чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията;
След като получим таксата, ние Ви изпращаме на посочения при регистрацията e-mail, потвърждение, че профилът ви е активиран и можете да влизате с потребителското си име и парола. - 


✔️Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате, Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на документ трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест.
В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста ще получите по е-mail сканирано копие на Удостоверението и по пощата оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес /за наша сметка/.


✔️Издавани документи 
Документите за квалификация, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на курса, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение за съответното обучение.
Получавате удостоверение за успешно преминат курс при правилен отговор на над
 75% от въпросите.


✔️Провеждане на онлайн обучението
След заплащане и активиране на акаунта за пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.
След изтичане на 60-дневния достъп, пълният достъп на акаунта се прекратява. Ако клиентът желае удължаване на достъпа с нови 60 дни, то това става чрез заплащане на 60% от сумата за обучението.

Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки ни писмо до e-mail: mc@cpomc.eu
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо.
Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим за обучаемия веднага след попълването. 
❗❗ Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75%се издава удостоверение за завършено обучение.
Удостоверението/Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на
 „Медик Консултинг" ООД.

ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

⚠️ Валидност на удостоверения както следва:

Удостоверение за Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Валидност 2 /две/ години. 
Удостоверение за Орган по безопасност и здраве при работа
Валидност 1 /една/ година.
Удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ
Валидност 1 /една/ година. 
Удостоверение за Координатор по ЗБУТ в Строителството
Валидност 1 /една/ година.
Удостоверение за Обучение на ГУТ - КУТ - Начално
Валидност 1 /една/ година. 
Удостоверение за Обучение на ГУТ - КУТ - Ежегодно 
Валидност 1 /една/ година. 
Удостоверение за Обучение на отговорници по пожарна безопасност
Валидност 1 /една/ година.