Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа
начало
кои сме ние
нашите курсове
нашите лицензии
контакти
онлайн обучение
новини
Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството

⚠️Цена 70,00 лв. без ДДС Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на стр...

Дистанционен курс - Първа долекарска помощ

⚠️Цена 40,00 лв. без ДДС Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл.3., ал.1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-4...

Дистанционен курс - Електробезопасност трета квалификационна група

⚠️Цена 70,00 лв. без ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна гр...

Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Цена 30,00 лева без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятият...

Дистанционен курс - Електробезопасност четвърта квалификационна група

⚠️Цена 80,00 лв. без ДДС Обучения на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационн...

Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести

Цена 50,00 лв. без ДДС Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа ...

Дистанционен курс - Отговорник по пожарна безопасност

Цена 60,00 лева без ДДС Съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

...
Дистанционен курс - Длъжностно лице по провеждане на инструктажи

Цена 42,50 лв. без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучен...

Дистанционен курс - Орган по безопасност и здраве при работа

Цена 42,50 лева без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите


...
Дистанционен курс - Длъжностно лице по ЗБУТ

Цена 42,50 лева без ДДС Съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностни...

Дистанционен курс - Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

Цена 30,00 лв. без ДДС Съгласно чл.12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията ...

Дистанционен курс - Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Цена 42,50 лв. без ДДС Съгласно чл.6, ал.1, т. 1 – 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучен...

Онлайн (дистанционно) обучение по безопасност и здраве при работа Обучение по ЗБУТ


Онлайн (дистанционно) обучение по безопасност и здраве при работа

Дистанционни Обучения и курсове за строителни фирми по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
✔️Необходимо ви е обучение бързо и удобно?
✔️Имате напрегнат график и малки срокове?
Ние предлагаме гарантирано най-бързата и удобна форма на обучение с гарантирано високото качество и професионализъм. Предлаганите интерактивни дистанционни курсове ви спестяват неудобството и разходите от пътуване и загуба на време за обучение. Обучението може да бъде проведено от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.
Получавате достъп до едни от най-добрите специалисти в областта на ЗБУТ, независимо от това в кое населено място се намирате.
Получавате актуална информация по най-важните теми, свързани със безопасността и здравето на работното място, задълженията на органите и длъжностните лица по ЗБУТ / БЗР.
Онлайн обучение по безопасност и здраве се администрира от Медик Консултинг ООД като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн).
✔️Мисията на „Медик Консултинг" ООД се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа.
Онлайн курсове целят да повишат знанията и уменията в областта на безопасните условия на труд.
❗❗Човек научава само 20% от това, което вижда и 30% от това, което чува. Но не се забравя 50% от това, което се вижда и чува.Този цитат изразява перфектно нашата визия за онлайн обучение.
Платформата е предназначена да популяризира една съвременна форма на знания, основана на възможностите на Интернет. Това е алтернативна форма на обучение, която се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Тя разчита на активното учене и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите и увеличават ефективността от тяхната работа.
❗❗Тази съвременна форма на обучение има няколко съществени предимства:
  
⚠️ обучението се провежда индивидуално и самостоятелно от телевизор, компютър, таблет или телефон;
  
⚠️ времето за заучаване на темите и провеждането на тестовете се избира от самия обучаем;
  
⚠️ може да става по всяко време на годината и не е необходимо да се сформира група;
  
⚠️ пести време и не е свързано с откъсване от работа;


✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
✔️Дистанционен курс - Орган по безопасност и здраве при работа
✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице по ЗБУТ
✔️Дистанционен курс - Длъжностно лице по провеждане на инструктажи
✔️
Дистанционен курс - Координатор по безопасност и здраве в строителството​
✔️Дистанционен курс - Отговорник по пожарна безопасност
✔️Дистанционен курс - Първа долекарска помощ
✔️Дистанционен курс - Ръчна работа с тежести
✔️Дистанционен курс - Първоначално обучение на КУТ и ГУТ
✔️Дистанционен курс - Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ
✔️Дистанционен курс - Трета квалификационна група по електробезопасност
✔️Дистанционен курс - Четвърта квалификационна група по електробезопасност
⚠️Оферта на Служба по трудова медицина - Медик Консултинг ООД

⚠️