Длъжностна характеристика на длъжността Лекар

Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар