Дневник за дезинфекциране срещу COVID -19

Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространение на заразата от COVID -19, миенето и дезинфекцирането трябва да се извършва с подходящи дезинфекционни

Дневник за дезинфекциране срещу COVID -19Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространение на заразата от COVID -19, миенето и дезинфекцирането трябва да се извършва с подходящи дезинфекционни препарати.

❗Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата;
❗Редовно проветряване на общите части на сградата;
❗Засилена дезинфекция на критичните точки и многократност на обработките.

Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности:
  • Подове;
  • дръжки на врати;
  • прозорци;
  • ключове за осветление;
  • бутони на асансьори;
  • парапети;
  • домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности, като същите подлежат на ежедневна дезинфекция. 
Трябва да се постави график /дневник за извършените дезинфекции, който да се попълва ежедневно. 


Управителят трябва да запазят касовите бележки при закупуване на дезинфектантите и пир възможност да се изискват Информационни листа за безопасност на препаратите.

Информационните листи за безопасност на препаратите:
Информационни листа за безопасност


Трябва да се извършват дезинфекция на ..................... от ............. ч. до ............ч., като дезинфекция/миенето ще протече на ........ етап/а
Надяваме се да проявите необходимата отговорност, здравна култура и разбиране, за защита здравето и живота на хората.

2020-05-18