Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Типове съдържание
  48.00 лв.
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения