Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на орган по безопасност и здраве

  Обучения по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Обучения по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо трудовите процеси

  Обучения по ЗБУТ
  48.00 лв.
  Преглед