Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Координатор ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Координатор по безопасност и здраве при работа

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
 • Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
 • Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения