Курс за Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа

Дистанционен курс за Длъжностно лице, провеждащо инструктаж по ЗБУТ и Безопасност и здраве при работа. Онлайн обучение и уроци по БЗР със сертификат 2019

Курс за Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работаКой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа ?

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. през обучение по безопасност и здраве трябва да преминат лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Обърнете внимание:
Удостоверение за завършен курс ще е необходим при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", без значение от предмета на дейност на фирмата.

Всяка година ТРЯБВА да актуализирате знанията по безопасност и здраве, съгласно минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР по чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2.

Как да се запиша в дистанционно обучение по ?
Веднага щом заплатите направената поръчка получавате: достъп до платформата за обучение на ЗБУТ - необходимо е само да имате Интернет!

Възможност за явяване на тест в електронен вариянт!
Експресно получаване на документа за завършен курс по ЗБУТ в електронен вариант, и изпращане на оригинала в същия работен ден!

Защо обучението по ЗБУТ е важно за Вас и Вашата фирма?
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, изисква правилното провеждане на инструктажите по БЗР. Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни.

Обучението за провеждане на инструктажи по безопасност и здраве при работа има за цел длъжностните лица да усвоят на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа и правилното инструктуиране на служителите, както и основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд.

Поддържането на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия, трябва да е цел на всеки работодател. Дистанционното обучение по БЗР, дава възможност чрез интернет връзка, обучаемите да получат достъп до електронни ресуси, чрез които да получат или затвърдят своите знания по безопасност и здраве.

Ние от ЗБУТ ще Ви съдействаме, като предлагаме:

 

  • обучение, което няма да пречи на служебните задължения на Вашите служители;
  • 24 часов достъп до платформа за дистанционно обучение;
  • курса е достъпен от всеки компютър с интернет връзка;
  • учебните материали са разработени за лесно асимилиране и усовяване;
  • виде-уроци, които разясняват сухата теоретична материя;
  • много ползени материали, бланки и презентации;
  • възможност за покриване на теста до 24 часа и получаване на Удостоверение в електронен вариант.