Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

Дистанционно обучение на орган по безопасност и здраве при работа. Онлайн курсове по ЗБУТ и БЗР с удостоверение. Орган по безопасност и здраве при работа

Курс за Орган по безопасност и здраве при работаПредлагаме Ви онлайн годишно обучение на Орган по безопасност и здраве при работа
Цена за едно обучавано лице е в размер на 48,00 лева с ДДС.

В цената е включено:
Достъп до сайта за 90 дни, издаване на удостоверението след задължителна регистрация и заплащане на проформа фактура която сайта ви генерира автоматично и Ви изпраща на мейла при регистрацията, лекции, филми за безопасност, онлайн тест.
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Основание за провеждане на обучението:

  • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
✔️Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, от точка 1 до точка 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г..

⚠️На завършилите онлайн обучението се издава Удостоверение за Орган по безопасност и здраве при работа, съгласно:
  • чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  • чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г.;
  • чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г
За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +35924900361 (А1)
e-mail: info@cpomc.eu