Обучение по първа долекарска помощ

Обучение по първа долекарска помощ. Оказване на първа долекарска помощ. Оказване на първа помощ. Обучение долекарска помощ

Обучение по първа долекарска помощПредлагаме Ви онлайн годишно обучение по първа долекарска помощ
Цена за едно обучавано лице е в размер на 30,00 лева с ДДС.

В цената е включено:
Достъп до сайта www.cpomc.eu за 90 дни, издаване на удостоверението след задължителна регистрация и заплащане на проформа фактура която сайта ви генерира автоматично и Ви изпраща на мейла при регистрацията, лекции, филми за безопасност, онлайн тест.
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Обучението се провежда съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Обучението напълно отговаря съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Програма за ежегодно обучение по първа долекарска помощ:
 1. Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
 2. Първа долекарска помощ при кръвотечение
 3. Първа долекарска помощ при изгаряния (термични изгаряния и химически изгаряния)
 4. Първа долекарска помощ при измръзване
 5. Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
 6. Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
 7. Първа долекарска помощ при удар от електрически ток
 8. Първа долекарска помощ при остри отравяния
 9. Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
 10. Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
 11. Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
 12. Списък на лекарства, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност.
За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +35924900361
e-mail: info@cpomc.eu