Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения