Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед