Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Обучения по ЗБУТ
  132.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Безопасност и здраве

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Оценка на риска

  Ергономия
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед