Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Обучения по ЗБУТ
  54.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за ръчна работа с тежести

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  36.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Комитет условия труд
  36.00 лв.
  Преглед