Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  48.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Обучения по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед