Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Координатор ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед
 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Типове съдържание
  30.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  54.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  96.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  144.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения