Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Координатор ЗБУТ
  78.00 лв.
  Преглед
 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с почвообработващи машини и съоръжения

  Категории ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед
 • Безопасност и здраве

  Oбучения ЗБУТ
  Преглед
 • Оценка на риска

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Координатор по безопасност и здраве при работа

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения