Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс 4-та група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  144.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Координатор по безопасност и здраве при работа

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
 • Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Курс за Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа

  Инструктаж
  Преглед
 • Може ли координаторът по БЗ да е лице по трудов договор със строителя

  Координатор ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения