Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

  • Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние

    Oбучения ЗБУТ
    Преглед
  • Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

    Oбучения ЗБУТ
    Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения